INFORMACENejčastěji kladené otázky

 • Je na dotaci právní nárok? Na všechny typy dotací není právní nárok.
 • Co je zelný bonus? ZELENÝ BONUS je nejvýhodnější forma prodeje vyrobené energie do distribuční společnosti. Vyrobenou energii z elektrárny nejdříve spotřebujete pro sebe a za to obdržíte od distribuční společnosti 11,91 Kč. V ten okamžik nejste nuceni si kupovat kW ze sítě, jelikož máte pokrytou spotřebu z elektrárny.
 • Dostanu živnostenský list? NE, pouze se vystaví licence a přidělí vám IČO (pokud již máte IČO tak se rozšíří).
 • Jaký je nejvýhodnější sklon a orientace? Rozmezí 20-45 stupnů, nejvýhodnější je 35-37 stupnů v naší zeměpisné šířce. Orientace v rozmezí jihovýchod a jihozápad.
 • Nebude mi zatýkat do střechy v důsledku instalace FV elektrárny? NE, na každou střechu jsou různé typy uchycení, které se vyvíjejí již 20 let. Těmito konstrukcemi jsou osazeny tisíce střech.
 • Nenaruší se statika střechy? Na 1 m čtvereční připadá 15 kg, což nenaruší statiku vaší střechy, doporučujeme, aby latě a krokve byly v pořádku.
 • Jak dlouho trvá samotná instalace? Dle výkonu, v rozmezí 1-10 kWp, se instalace pohybuje od 2 do 6 dnů.
 • Potřebuju stavební povolení či stavební ohlášku? V případě, že modulová plocha nebude větší než 300m?, tak potřeba není.
 • Jsou nějaké zvýšené nároky na umístění měniče? Měnič může být umístěn jak v interiéru tak v exteriéru. Měnič pracuje v rozsahu teplot – 20 až + 40 stupňů. Za této teploty je přeměna energie nejefektivnější. V případě umístění měniče v interiéru, je potřeba dodržet několik podmínek. Nad měničem musí být více jak ? m volné plochy a to samé pod měničem. Měnič nesmí být umístěn v malých místnostech. Měnič by neměl být umístěn v místnostech, kde teplota přesahuje 40 stupňů (neizolovaná půda, sušárna atd...)
 • Jak zjistí distribuční společnost přebytky a Zelený bonus? Místo vašich hlavních elektrohodin vymění distribuce hodiny za 4kvadrantní, které umí měřit tok energie jak do domu, tak z domu.
 • Je možné systémy pojistit? Ano, dají se pojistit proti vandalismu, přírodním živlům, krádeži atd.
 • Jak se sníží výkon při orientaci + nebo – 45 stupňů od jihu? Roční ztráty budou do 5%.
 • Jak se sníží výkon, pokud je sklon střechy 0-15 stupňů? Roční ztráty budou 15%.
 • Jak se sníží výkon, pokud je sklon střechy větší než 50 stupňů? Roční ztráty budou větší než 20%.
 • Jaká je možnost v případě orientace na východ či západ? Není na místě použít krystalické články, na východní nebo západní stranu lze použít amorfní panely, ztráty budou nulové. Nevýhoda amorfních článků je, že potřebují 2x více místa než krystalické.